ReadyPlanet.com


ความรับผิดชอบการชดเชยสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกิดอุบัติเหตุจากการงาน โรคขนมจากการทำงานในปี 2565 ในเวียดน


อุบัติเหตุจากการทำงานดำรงฐานะเหตุการณ์แห่งฉับพลันด้วยกันเป็นอันตรายซึ่งบังเกิดระหว่างกระบวนการดำเนินการ ทำให้เกิดความเสียหายดามสุขภาพและชีวิตของพนักงาน ซึ่งข้องเกี่ยวกับความประพฤติงานกับภาระผูกพันด้านแรงงาน

อุบัติเหตุจากการทำงานเป็นเนื้อหาแห่งขาดไม่ได้ณกฎหมายแรงงานของด้าวส่วนใหญ่แห่งเวียดนามถือเป็นอุบัติเหตุจากการงานในเนื้อความต่อไปนี้: 

 • คว่ำเกิดขึ้นที่ช่วงเวลากระทำ ที่ทำงาน;
 • คว่ำเกิดขึ้นนอกเวลาจัดการ นอกที่ทำการ เมื่อดำเนินการตามคำขอของนาย
 • อุบัติเหตุมีขึ้นระหว่างทางจากไปและกลับมาจากที่พักไปอีกต่างหากที่ทำงานสิ่งของพนักงาน

มูลเหตุของเทกระจาดจากธุรกิจส่วนใหญ่เกิดจากสวัสดีในการทำงานที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ก็แหล่งแห่งหนเป็นอันตรายณการผลิต ซึ่งส่งผลแจกความสามารถณการทำงานน้อยลงหรือพนักงานเสียชีวิต

เหตุฉะนี้ นายจ้างแล้วก็ต้องรับผิดชอบแห่งการป้องกัน ชดเชย จ่ายค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน ค่ารักษาพยาบาล และค่าเหนื่อยตลอดเวลาการรักษาคนงานที่เกิดอุบัติเหตุจากการงาน

พนักงานแห่งประสบอุบัติเหตุจากการทำงานมีสิทธิ์ได้รับงานประกันสังคมตามบทบัญญัติสิ่งของกฎหมาย

โรคภัยจากการทำงานในเวียดนาม ประกันสุขภาพ และ อุบัติเหตุ

โรคจากการทำงานเป็นรูปพรรณของความเจ็บป่วยของการประกอบอาชีพ เนื่องจากปัจจัยสถานที่เป็นพิษแห่งอาชีพตรงนั้น ๆ ได้กระเทือนร่างกายสิ่งของพนักงานบ่อยครั้งและค่อยเป็นค่อยไปทำให้เกิดความเจ็บป่วย

โรคจากการทำงานโปร่งแสงชนิดไม่สามารถปกป้องให้หายสนิทได้ความเจ็บป่วยจากกิจธุระสามารถป้องกันได้

โจทย์โรคจากการทำงานดำรงฐานะข้อกลุ้มใจของกฎเกณฑ์ของทุกประเทศกระนั้นก็ตาม ยังพ้นไปรายชื่อโรคภัยไข้เจ็บจากธุรกิจทั่วโลกแต่รายการโรคขนมจากการทำงานในประเทศกระยาเลย อาจผิดแผกแตกต่างกันไปตามระดับของเทคโนโลยีและความสามารถทางเศรษฐกิจกับสังคมสรรพสิ่งแต่ละประเทศ

ดังที่กล่าวไปแล้ว องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้มามีข้อตกลงหลายฉบับว่าด้วยโรคภัยไข้เจ็บจากธุรกิจ โดยแบ่งแยกโรคจากการทำงานคลอดเป็น 29 พวก โดยมีโรคจากการทำงานเหลือแหล่ร้อยประการ และการชดเชยเจ้าหน้าที่สำหรับโรคภัยไข้เจ็บจากงาน เช่น ข้อตกลงฉบับสถานที่ 18(1925) อนุสัญญาระบิที่ 142 (1934) สัญญาฉบับที่ 121 (1964)

สาเหตุสรรพสิ่งโรคจากการทำงานส่วนใหญ่เกิดขนมจากสุขอนามัยแห่งการทำงานสถานที่ไม่ปลอดภัยหรือแหล่งที่มีพิษในสิ่งแวดล้อมการทำงาน ข้อมูลออกที่ตามมาสิ่งของซึ่งทำให้ความสามารถในกิจธุระลดลงไม่ก็พนักงานจบชีวิต

ดังนั้นแล้วจึงเป็นความรับผิดชอบของนายจ้างเสมอที่จะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บจากงาน เช่น:

 • ชำระค่าใช้จ่ายเร่งรีบ ค่ารักษา และค่าจ้างทุกระยะเวลาการรักษา
 • จ่ายค่าชดเชยให้กับดักพนักงานแห่งหนเป็นโรคจากงานตามกฎเกณฑ์

ควรสังเกตว่าข้อความของพิษเฉียบพลันกับกึ่งเฉียบพลันที่เกิดจากไอระเหยหรือสารเคมีสถานที่เป็นพิษในที่ที่ทำงานนับว่าเป็นอุบัติเหตุขนมจากการทำงาน

จดหมายเวียน 28/2021/TT-BLDTBXH

จดหมายเวียน 28/2021/TT-BLDTBXH ที่กำหนดผลประโยชน์เหตุด้วยเจ้าหน้าที่ที่ประสบอุบัติเหตุด้วยกันโรคจากงานจะมีผลกระทบที่วันที่ 1 มีนาคม 2022 

จดหมายเวียนประกอบด้วยการแก้ไขใหม่บริบูรณ์เกี่ยวข้องกฎเกณฑ์กล่าวถึงคว่ำจากการงาน โรคภัยขนมจากกิจธุระ พรรษา 2565 ถัดไป

ความรับผิดชอบแห่งการชดเชยพลิกคว่ำขนมจากการงานด้วยกันความเจ็บป่วยสิ่งของธุรกิจ

ติดสอยห้อยตามจดหมายเวียน 28/2021/TT-BLDTBXH ลูกจ้างประสบอุบัติเหตุจากการงานสถานที่เป็นเหตุให้ความสามารถที่งานลดน้อยลงเพราะว่า5% ขึ้นหรือไม่ก็เสียชีวิตเนื่องจากคว่ำจากกิจธุระแห่งหนไม่ได้เกิดขนมจากข้อผิดพลาดสรรพสิ่งพนักงานมนุษย์นี้ทั้งเพ หรือว่าสมมติว่าบุคลากรคนตรงนั้นจับไข้ด้วยโรคภัยไข้เจ็บขนมจากการทำงานที่ทำให้ความสามารถณการงานน้อยลง 5% หรือไม่ก็ยิ่งกว่า หรือจบชีวิตจากความเจ็บป่วยจากงานขณะที่กระทำมอบนายหรือไม่ก็ก่อนเกษียณ ก่อนลาออก ก่อนขนย้ายจรกระทำแบ่งออกเจ้านายรายอื่นจะมีกรรมสิทธิ์ค่าทดแทนตามกัน กับนาย กงสีจะมีหน้าแห่งใช้ค่าเสียหายแยกออกแก่คนงาน

แนวทางชดเชยรวมความว่า:

 • เมื่อเกิดเทกระจาดจากกิจธุระ จะประกอบด้วยงานชดใช้ค่าเสียหายตามช่วงตรงนั้นโดยเปล่าสะสมอุบัติเหตุที่เคยชินมีขึ้น
 • ดอกเหตุด้วยบุคลากรแห่งหนทุกข์ระทมขนมจากโรคภัยไข้เจ็บขนมจากการทำงานจ่ายเป็นไปตามหลักปฏิบัติดังนี้:

13;ครั้งแรกขึ้นอยู่ระดับ (%) สรรพสิ่งความสามารถในการทำงานลดน้อยลง (อัตราการบาดเจ็บสิ่งของกาย) ที่การตรวจครั้งแรก

13;ตั้งแต่คราวที่สองเป็นต้นไป เพราะพิจารณาจากการมากขึ้น (%) ของความเก่งกาจณงานสถานที่ลดลงเพื่อจะทดแทนส่วนแตกต่าง (%) สิ่งของความสามารถแห่งการงานที่ลดน้อยลงพอวัดกับผลการประเมินครั้งล่าสุดหนล่าสุด

เนื่องด้วยจำนวนรวมเงินตราหรือว่าระดับค่าตอบแทน กรรมกรที่เกิดอุบัติเหตุหรือไม่ก็ล้มป่วยจากงานประกอบด้วยอำนาจมีสิทธิ์:

 • ค่าตอบแทนรายเดือนขั้นต่ำพอๆ กับ 30 ดวงจันทร์ เพราะว่าเจ้าหน้าที่แห่งหนประกอบด้วยความเก่งกาจในธุรกิจลดน้อยลง 81% ขึ้นหรือด้วยว่าวงศ์วานสิ่งของเจ้าหน้าที่แห่งหนจบชีวิตจากพลิกคว่ำจากกิจธุระไม่ก็ความเจ็บไข้ขนมจากธุรกิจ
 • ค่าจ้างรายเดือนขั้นต่ำพอกับ 1.5 จันทราด้วยว่าบุคลากรสถานที่มีความสามารถในที่การงานลดลงขนมจาก 5% ครอบครอง สิบ%;ถ้าความสามารถแห่งธุรกิจลดน้อยลงขนมจาก สิบเอ็ด% ครอบครอง 80% ทุกๆ 1% ที่มากขึ้น ค่าตอบแทนรายเดือน 0.4 พระจันทร์จะมีกรรมสิทธิ์การทดแทนมอบกับดักบุคลากร

เงินสมทบอุบัติเหตุจากธุรกิจเพราะว่าเจ้าหน้าที่

ผิเสาะแสวงต้นเหตุของพลิกคว่ำจากการงานกับสรุปความได้มาดุเกิดจากความผิดสิ่งของพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บทั้งเพตามบทสรุปสรรพสิ่งบอกการซักอุบัติเหตุขนมจากการงาน คนงานสถานที่มีความเก่งกาจณกิจธุระลดลง 5% ขึ้นไป หรือคนแห่งครอบครัวสรรพสิ่งบุคลากรตายตามที่คว่ำจากงานตรงนั้นจักมีสิทธิ์เงินอุดหนุนจากเทกระจาดขนมจากงาน

เมื่อก่อกำเนิดเทกระจาดขนมจากงาน เงินสนับสนุนดังที่กล่าวมาแล้วจะไม่ผิดจับจ่ายใช้สอยมอบเพื่อระยะเวลาตรงนั้นคุณประโยชน์สมมติว่าจะเปล่าไม่ผิดจับไปถือเอาร่วมเนื่องด้วยคว่ำครั้งก่อนหมดด้วยกัน

เงินอุดหนุน ระดับค่าถ้าว่าจักเป็น:

 • เงินเดือนขั้นต่ำ 12 เดือนเพราะพนักงานที่ประกอบด้วยความสามารถในงานลดลง 81% ขึ้นไปหรือว่าสำหรับญาติสรรพสิ่งพนักงานที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุขนมจากการทำงาน
 • อย่างน้อยก็เท่ากับดำรงฐานะเงินเดือน 0.6 เดือนด้วยว่าพนักงานที่ประกอบด้วยความสามารถในกิจธุระลดลงจาก 5% ครอบครอง 10%;หากความสามารถในการทำงานลดลงจาก 11% ครอบครอง 80% ให้คำนวณตามสูตร: เบี้ยเลี้ยงสำหรับเจ้าหน้าที่ที่มีความเก่งกาจในการทำงานลดน้อยลงมากกว่า 10% = ชั้นค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่มีความสามารถในการทำงานลดลงยิ่งกว่า 10%x 0.4

เอกสารงานชดเชยและเงินสนับสนุนสำหรับลูกจ้างแห่งหนประสบอุบัติเหตุและโรคภัยจากการงาน

สำหรับลูกจ้างแห่งหนมีสิทธิมีกรรมสิทธิ์เงินชดเชยจากพลิกคว่ำจากการทำงานและระบบเบี้ยเลี้ยง นายจ้างมีหน้าที่จัดทำเอกสารรวมถึงงานพิมพ์ดังต่อไปนี้ตามหัวเรื่อง 1 ข้อ 6 ของหนังสือเวียน 28:

ก) รายงานการสอบถามอุบัติเหตุจากการงาน, รายงานการประชุมเพื่อประกาศทูลของทีมซักถามอุบัติเหตุจากการงานระดับรากหญ้า, จังหวัดหรือทีมสอบสวนอุบัติเหตุขนมจากการทำงานระดับกลางๆ

b) บันทึกการประเมินทางการแพทย์หรือว่าอัตราการบาดเจ็บทางร่างกายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากการงาน) หรือบันทึกระบุการเสียชีวิตของพนักงานของหน่วยงานนิติเวชหรือการรุ่งแจ้งการเสียชีวิตโดยศาลสำหรับในกรณีที่ขาดหายไป

c) คำพิพากษาของนายจ้างณเรื่องค่าชดเชยด้วยกันค่าเผื่ออุบัติเหตุจากการทำงาน (ติดสอยห้อยตามแบบในภาคผนวก II แห่งหนออกในจดหมายเวียน 28)

d) ประกาศนียบัตรงานก่อเกิดอุบัติเหตุดำรงฐานะลายลักษณ์อักษรกลางทางไปกับกลับมา (ถ้ามี) เพื่อกรณีที่เจาะจงไว้ที่ประเด็น c หัวข้อ 5 มาตรา 35 สรรพสิ่งข้อบังคับเกี่ยวกับสวัสดีกับอาแม่ชีวอนาลาจุดสำคัญสรรพสิ่งคำยืนยันดำรงฐานะตัวอักษรคำอธิบายเพิ่มเติมติดสอยห้อยตามแบบฟอร์มในภาคผนวก IV ที่ออกลูกในที่จดหมายเวียน 28

เพื่อเจ้าหน้าที่ที่ประกอบด้วยอำนาจถือสิทธิ์รูปแบบการชดเชยโรคขนมจากการงาน เจ้านายมีหน้าสถานที่จัดทำเอกสารรวมทั้งสิ่งพิมพ์ดังนี้ติดตามข้อเสนอแนะ2 ข้อ 6 ของหนังสือเวียน 28:

ก) หนังสือความเจ็บไข้จากธุรกิจของบุคลากรตามกฎหมายยุคปัจจุบัน

b) จดหมายสรรพสิ่งหน่วยงานนิติวิทยาศาสตร์เกี่ยวงานตายของพนักงานดังที่งานประกอบอาชีพโรคภัยไข้เจ็บหรือรายงานการประเมินทางการแพทย์ (สิ่งพิมพ์จำกัดชั้นสิ่งของงานตัดทอนความเก่งกาจแห่งธุรกิจสาเหตุจากโรคภัยขนมจากงาน) กับข้อสรุปสรรพสิ่งสภาการพิจารณาสุขภาพประมุข

c) การตกลงใจสรรพสิ่งนายแห่งคดีค่าชดเชยเหตุด้วยโรคภัยไข้เจ็บจากงาน(จัดทำติดตามต้นร่างณภาคผนวก III แห่งหนคลอดณหนังสือเวียน 28)

สิ่งพิมพ์ประกอบเป็น 3 ชุดโดยพวกจะจำหน่ายดังนั้น

 • นายจ้างดองคณะ
 • ลูกจ้างแห่งประสบอุบัติเหตุจากธุรกิจหรือไม่ก็โรคจากกิจธุระ (หรือไม่ก็สกุลสิ่งของลูกจ้างสถานที่จบชีวิตจากกิจธุระพลิกคว่ำหรือไม่ก็ความเจ็บป่วยขนมจากงาน) เก็บวางหนึ่งชุด
 • หนึ่งพวกแบ่งออกส่งเจียรอีกทั้งกรมพลังงาน ผู้พิการณสงคราม และภารกิจเข้าผู้เข้าคนแห่งพื้นที่แห่งสถานประกอบการ องค์การ หรือว่าหน่วยงานประกอบด้วยสำนักงานใหญ่สิงสู่ภายใน สิบ ทิวานับตั้งแต่วันที่คลอดคำพิพากษาค่าสินไหมชดใช้เพื่อพลิกคว่ำจากธุรกิจ โรคขนมจากกิจธุระ ไม่ก็เงินสมทบเทกระจาดขนมจากงาน


ผู้ตั้งกระทู้ Mavis (unableweapon20-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2022-09-08 10:15:25


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.