ReadyPlanet.com


เงื่อนไขการใช้ Webboard


ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ

เพื่อเป็นการทำความเข้าใจและชี้แจงต่อสมาชิกถึงเงื่อนไขต่างๆ ตามกติกามารยาทของสังคมและการอยู่ร่วมกันในสังคมเว็บบอร์ด เราจำเป็นต้องขอร่วมมือจากท่านในการใช้เว็บไซต์ดังต่อไปนี้
 

1. การสมัครสมาชิก           
ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 นั้น เว็บไซต์ประเภทให้โพสคำถาม คำตอบ อิสระได้ จำเป็นต้องลงทะเบียนการใช้งาน ดังนั้น ก่อนท่านจะใช้งานได้อย่างอิสระ ท่านจะต้อง สมัครสมาชิกก่อน โดยท่านจะต้องให้ข้อมูลของท่านตามข้อเท็จจริงตามสมควร เมื่อเกิดปัญหาใดๆ ทีมงานจะสามารถติดต่อท่านได้ทันทีและสามารถยืนยันตัวตนของท่านได้  และทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันสำหรับผู้ไม่หวังดี โพสข้อความไม่เหมาะสม ดังนั้น การที่ท่านสมัครสมาชิก โดยกรอก ชื่อ สกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ อีเมล์ เป็นส่วนสำคัญเบื้องต้น ส่วนข้อมูล วันเกิด อาชีพ สถานที่ทำงาน และข้อมูลจำเพาะอื่นๆ นั้น เป็นสิทธิของท่านจะพิจารณาให้เรา ข้อมูลของท่านจะเป็นความลับและเราจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นใด
สมาชิกที่มีเจตนากรอกข้อมูลมา แบบ xx yy หรือ ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือ เจตนาให้ข้อมูลผิดจากข้อเท็จจริง เราขออนุญาตลบข้อมูล Username ท่านออกจากระบบ
 

2. การตั้งกระทู้และตอบกระทู้ในเว็บบอร์ด
 

 1. เยาวชน หรือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ขอสงวนสิทธิการเป็นผู้ตั้งกระทู้ หรือตอบกระทู้เนื่องจากเนื้อหาอาจเหมาะสมสำหรับผู้ใหญ่ หรือผู้มีวุฒิภาวะที่จะรับข้อมูลในส่วนของสินค้าที่นำเสนอได้เท่านั้น
 2. ข้อความต่างๆไม่ว่าจะเป็นการโพส การตัดประโยคมาจากที่อื่น ภาพถ่าย ภาพวาด หรืออื่นๆ ที่แสดงถึงความหมายที่หยาบคาย ลามกอนาจาร ลบหลู่ศาสนา ผิดกฎหมาย ก้าวร้าว สบประมาทบุคคลหรือกลุ่มองค์กร หรือประเด็นซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้ง ขออนุญาตลบออก
 3. ในกรณีตั้งกระทู้ถึงบุคคลที่ 3 ที่ไม่สามารถมาชี้แจงได้ เราอาจจะพิจารณาลบออก เพื่อไม่ให้เว็บถูกฟ้องร้องทางคดีความ รวมถึงกระทู้ที่สร้างความเสียหายให้บุคคลอื่นโดยไม่มีมูลความจริง หากเกิดความขัดแย้งรุนแรงก็ต้องขออนุญาตลบออก หากเจ้าตัวจะฟ้องร้อง ด้านคดีอาญา หรือ ทางแพ่ง Uncletom.co.th จะไม่รับผิดชอบในกรณีดังกล่าว
 4. ไม่อนุญาตให้โพสกระทู้การเมืองหรือศาสนาแบบเลือกข้างใดๆทั้งสิ้นเพื่อรักษาความสามัคคีของสมาชิกภายใน Webboard
 5. ห้ามการโฆษณาเนื้อหาหรืออื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าโดยไม่เกี่ยวข้องกับสายธุรกิจของ Uncletom.co.th รวมถึงการใช้ " โฮสต์ธุรกิจ " เพื่อเรียกจำนวนคลิก
 6. สมาชิกที่ลงทะเบียนเอาไว้ ควรจะใช้ชื่อที่ท่านลงทะเบียนไว้ทุกครั้ง ชื่อในการลงทะเบียนหรือตอบคำถามควรจะสุภาพ ไม่ส่อไปในทางสองแง่สองง่าม ควรใช้ถ้อยคำที่สุภาพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
 7. การ Post รูปภาพควรจะให้ตรงกับเรื่องที่นำเสนอ ภาพที่สื่อในทางลบด้านวัฒนธรรมไทย หรือ ภาพลามก ควรหลีกเลี่ยง
 8. ขอความร่วมมือในการนำเนื้อข่าว ข้อความจากเว็บข่าว เว็บอื่นๆมาโพส เนื่องจากขัดต่อข้อกฎหมายว่าด้วยการละเมิดลิขสิทธิ์ ทำได้โดยตั้งชื่อเรื่องหรือหัวข้อข่าวแล้วทำลิงค์ไปที่เว็บนั้นๆ
 9. ห้ามมีการแนบไฟล์ที่แอบแฝงข้อมูลที่ผิดปกติต่อโปรแกรมหรือไวรัสคอมพิวเตอร์ หรืออื่น ๆ ที่จะส่งผลต่อการทำลายเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบของ Uncletom.co.th หรือผู้ใช้อื่นๆ
 10. ขนาดของแต่ละไฟล์จะต้องไม่เกิน 10MB โดยจะต้องเป็นไฟล์ประเภท .gif, .jpg, .bmp, .doc , .pdf หรือ .png เท่านั้น หากเป็นไฟล์ประเภทอื่นจะถูกปฎิเสธโดยระบบ
   

3. การทำผิดตามเงื่อนไขและข้อตกลง
ท่านอาจได้รับคำร้องขอให้หยุด ซึ่งเป็นการเตือนให้ท่านแก้ไข เช่น ท่านสามารถแก้ไขข้อความเองได้ โพสรูป ท่านสามารถแก้ไขรูปได้ หากเห็นว่าไม่เหมาะสม ตามสมควร ในกรณีที่ท่าน ทำผิดซ้ำ ทีมงานจะติดต่อไปยังท่านเพื่อร้องขอด้วยวาจา หากท่านยังทำผิด ทีมงานอาจจะลบชื่อของท่านออกจากระบบ
 

4. ข้อตกลงเรื่องบทความและรูปภาพที่โพสลงบนเว็บไซต์
Uncletom.co.th ไม่ถือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของหรือถือสิทธิ์ร่วมหรือได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการสำหรับข้อความหรือภาพที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เนื่องด้วยแท้จริงแล้วข้อความ ภาพและคำบรรยายใต้ภาพ เป็นข้อมูลที่ได้รับมาจากผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ดังนั้น uncletom.co.th ไม่รับผิดชอบในความเที่ยงตรงและความถูกต้องใดๆของข้อมูลสิ้น
ในการโพสภาพหรือข้อความใดๆนั้น คุณได้ยินยอมให้ Uncletom.co.th ได้ใช้สิทธิ์ในการคัดลอกดัดแปลงหรือนำภาพไปแสดงบนหน้าเว็บไซต์ตามแต่ดุลยพินิจของ uncletom.co.th
สำหรับบทความทุกเรื่อง และภาพถ่ายทุกภาพที่อยู่ภายใต้การดูแลของ uncletom.co.th ผู้มีสิทธิเข้าถึงจะต้องเป็นสมาชิกของเว็บไซต์เท่านั้น ไม่ถือว่าเป็นข้อมูลสาธารณะ จึงไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่และถ่ายทอดที่อื่นไม่ว่าด้วยกิจอันใดทั้งสิ้นอย่างเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับการรับรองจาก uncletom.co.th อย่างเป็นลายลัษณ์อักษร

5. การให้บริการเว็บบอร์ด
เป็นการให้บริการ ฟรีเพื่อเป็นสื่อกลาง ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ หรือสอบถามเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตร่วมกัน โดยใช้เว็บไซต์ Uncletom.co.th

6.เกี่ยวกับระบบ Login
หากสมาชิกเข้าใช้ Login ไม่ได้ ไม่ว่าจะลืม username ลืม Password หรือ กรณีใดๆ ขออนุญาตไม่ตอบปัญหาและช่วยเหลือทางโทรศัพท์ สมาชิกต้องส่ง อีเมล์มาขอข้อมูล ที่ uncletomhouse@hotmail.com โดย ท่านจะต้องแจ้ง
1. username หากท่านจำได้
2. ชื่อ สกุล จริง
3. ข้อมูลเฉพาะ หรือวันเดือนปีเกิด ที่ท่านใช้สมัครเอาไว้
เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนท่าน แล้วเราจะส่ง ข้อมูลที่ท่านสมัครไว้ หรือ ที่ท่านลืม ให้ท่านทางอีเมล์ ครับ
 

7. การใช้เบอร์ Hotline
กรุณาใช้เท่าที่จำเป็น โดยพิจารณา เรื่องที่แจ้งเช่น กรณีการโพสรูปไม่เหมาะขั้นรุนแรง กรณีโพสข้อความหมิ่นเบื้องสูง กรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างสมาชิกขั้นรุนแรงที่จะต้องรีบเข้าไปดูในช่วงเวลาทำการ
 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
 

ขอแสดงความนับถือ
เวบมาสเตอร์ผู้ตั้งกระทู้ Admin :: วันที่ลงประกาศ 2010-06-30 14:44:17กระทู้นี้ไม่เปิดให้แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2010 All Rights Reserved.